0312 428 80 07

Süpervizyon / Mentoring

  • Mentoring yolu ile koçlara ve koçluğu bir yetkinlik olarak geliştirmek isteyenlere destek olmak
  • Yeni koç adayının usta koç rehberliğinde kendini daha güvende hissetmesinin sağlanması
  • Farklı ekollerin koçluk yaklaşımları ve uygulama biçimlerinin aktarılması, alternatif teknikler paylaşımı
  • Yeni koçun bilgi ve deneyimlerini gözden geçirmesi
  • Koçluk seans yönetimi üzerinde uygulamalar yapmak ( 1 saatlik süreç )
  • Yeni koçun cesaretlendirilmesi ve güdülenmesi
  • Etik ve profesyonel standartların netleştirilmesi
  • Koçluğun, psikoloji mesleği, mentoring vb gibi diğer hizmetlerden ayrımının üzerinde örneklerle anlatımı.